Zoals op de website van de Rijksoverheid te lezen is, wil het kabinet middels de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. In 2022 is er weer €49,2 miljoen beschikbaar gesteld voor deze subsidie. Wat houdt deze regeling in, en hoe kun jij hier als horecaondernemer je voordeel mee doen? In dit artikel vatten we samen wanneer je in aanmerking komt, hoeveel subsidie je kunt aanvragen en hoe het aanvragen in zijn werk gaat. En let op: de eerstvolgende aanvraagperiode is al van 1 t/m 31 maart!

De SLIM subsidie: wat is het precies?

De horeca is – na de handel – de sector waarin medewerkers het minst tevreden zijn met de mogelijkheden om te leren. Niet gek, want de horeca staat bovenaan in de ranking van sectoren waar in de afgelopen twee jaar de minste mensen een opleiding hebben gevolgd: dit geldt binnen de horeca voor maar liefst 76% van de medewerkers.

De SLIM-regeling is in 2020 in het leven geroepen om de leeromgeving op de werkvloer juist te verbeteren. Door nieuwe innovaties en technologische ontwikkelingen verandert er veel op werkgebied: er ontstaan nieuwe kansen, maar er zijn ook beroepen die wegvallen. Ook door de coronacrisis zijn er flinke verschuivingen in de arbeidsmarkt te zien. De SLIM subsidie ondersteunt werkgevers om werknemers de mogelijkheid te geven zich te blijven ontwikkelen in kennis, vaardigheden en ervaring.

Verschil tussen de SLIM-regeling en het STAP budget

De SLIM-regeling valt trouwens niet te verwarren met het STAP budget, welke vanaf 1 maart dit jaar beschikbaar komt en is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden die een training, cursus of opleiding willen volgen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Deze is dus niet gericht op werkgevers.

Waar kun je de SLIM-regeling voor gebruiken?

Je kunt de SLIM subsidie voor vier soorten activiteiten aanvragen. Vaak komt dit neer op het inschakelen van een externe deskundige of adviseur, welke je zelf uit kunt kiezen. Dit zijn de vier activiteiten:

  1. Je bedrijf laten doorlichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan maken. In dit plan wordt de invloed van digitalisering, robotisering en technologisering meegenomen. De verwachte benodigde kennis van medewerkers wordt in kaart gebracht: welke nieuwe vaardigheden zijn er binnenkort nodig en welke trainingen of opleidingen zouden waardevol zijn voor jouw personeel om als bedrijf toekomstbestendig te worden? Hiervoor kun je een externe deskundige inschakelen.
  2. Loopbaan- en ontwikkeladvies aan jouw medewerkers. Medewerkers kunnen in gesprek gaan met loopbaanadviseurs waarbij er gekeken wordt naar het toekomstperspectief van het huidige werk, de vaardigheden van de medewerker en welke toekomstige loopbaanmogelijkheden er voor hem of haar zijn. Er wordt ook stilgestaan bij de ambitie, wensen en behoeften van je medewerker. Voor jou handig voor de strategische planning van je bedrijf, en het maakt je medewerkers toekomst bewuster.
  3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in je onderneming stimuleert zich verder te ontwikkelen. Je kunt de subsidie dus gebruiken voor het opschalen of door ontwikkelen van al succesvolle initiatieven, maar ook voor het opzetten van periodieke ontwikkelingsgesprekken, een leeromgeving (waar je bijvoorbeeld online trainingen aanbiedt) of bedrijfsschool. Houd er wel rekening mee dat je dus géén subsidie ontvangt voor de opleidingskosten zelf: enkel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of voorbereidende gesprekken. De meeste SLIM-regeling aanvragen (38%) werden in het verleden gedaan voor dit type activiteit.
  4. Het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg. Je kunt een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Hier maken bijvoorbeeld volwassenen met werkervaring en werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken gebruik van. Bij afgelopen aanvraagrondes is wel gebleken dat veruit de minste SLIM subsidieaanvragen (3%) voor dit type activiteit gedaan worden.

De SLIM subsidie voor de horeca

Horecaondernemingen kunnen binnen twee aanvragersgroepen vallen voor de SLIM-regeling. Dit is afhankelijk van hoeveel mensen je vast in dienst hebt. Je komt als ondernemer in aanmerking voor de SLIM subsidie als jouw bedrijf binnen de geselecteerde SBI-codes valt.

De SLIM regeling voor mkb horecaondernemers

Als mkb horecaondernemer met 50-249 fte kun je per aanvraag maximaal €25.000 subsidie aanvragen, waarbij geldt dat de subsidie verleend wordt op basis van cofinanciering: 60% van de gemaakte kosten die voor de subsidie in aanmerking komen (‘subsidiabele kosten’) worden daadwerkelijk gesubsidieerd. Ben je een kleinbedrijf met minder dan 50 fte? Dan zijn de subsidiabele kosten nog hoger, namelijk 80%. Het minimale bedrag waarvoor je de subsidie kunt aanvragen is €5.000. Wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg, geldt deze ondergrens van €5.000 niet. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700. Voor mkb ondernemers geldt dat de maximale looptijd van de activiteit 12 maanden is, welke starten binnen drie maanden na de toekenning van de subsidie.

De SLIM regeling voor groot horecaondernemers

Wanneer je de aanvraag als groot horecaondernemer doet (>250 fte) kun je per aanvraag maximaal €200.000 subsidie aanvragen, waarbij geldt dat de subsidie verleend wordt op basis van cofinanciering: 60% van de gemaakte kosten die voor de subsidie in aanmerking komen (‘subsidiabele kosten’) worden daadwerkelijk gesubsidieerd. De maximale looptijd is voor groot ondernemers langer dan voor mkb’ers: de activiteit mag maximaal 24 maanden lopen.

SLIM subsidie aanvragen: zo werkt het

Je kunt de SLIM subsidie dit jaar aanvragen van 1 maart t/m 31 maart 2022 en van 1 september t/m 30 september 2022. Aanvragen kunnen enkel tijdens deze periode gedaan worden, en dit gebeurt online.

  1. Registreer je als aanvrager via www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.
  2. Ga naar ‘Mijn regelingen’ en voeg jouw aanvraag toe.
  3. Vul de bijlagen in. Check goed aan welke voorwaarden deze moeten voldoen, want de volledigheid en kwaliteit van jouw inzending kunnen bepalend zijn in de toekenning van de subsidie.

Rond je aanvraag af door op ‘Afronden’ te klikken.

Je kunt als grootbedrijf in de horeca maximaal één aanvraag per aanvraagperiode indienen. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget – wat eerder ook het geval is geweest – wordt er met een loting bepaald op welke volgorde de aanvragen behandeld worden. Het maakt dus in principe niet uit of je jouw aanvraag in het begin of einde van de aanvraagmaand hebt ingediend. Handige tip: je kunt nu alvast relevante downloads doornemen, zodat je je vast kunt voorbereiden.

Praktische kanttekeningen

Voor het behandelen van alle aanvragen staat 18 weken. Houd er vervolgens rekening mee dat dit niet betekent dat je het geld direct gestort krijgt. Pas na afloop van het project dien je een einddeclaratie in, die wordt uitbetaald wanneer deze is goedgekeurd. Het is belangrijk dat je tijdens je aanvraag een realistische begroting maakt, want er is een 60% realisatiegrens. Dit houdt in dat wanneer de uiteindelijke realisatie bij de eindverantwoording minder dan 60 % is van de toegekende subsidie is, het subsidiebedrag op nihil wordt gesteld.

Heb je vragen over de SLIM subsidie? Dan kun je direct contact opnemen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via subsidieregelingSLIM@minszw.nl.