Vanaf juli 2021 gaan veel eenmalige kunststofproducten in de ban. Maar wat wordt er van de Nederlandse horeca verwacht met betrekking tot Single Use Plastics (SUP) richtlijnen?

Even terug in de tijd

In 2019 heeft het Europese Parlement de Single Use Plastics directive aangenomen, het
doel van de SUP-richtlijn is om kunststof zwerfafval en dan met name zwerfafval in zee (plastic soep) te voorkomen. Alle EU-landen moeten uiterlijk op 3 juli 2021 de richtlijn overnemen in hun nationale wetgeving. In Nederland is dit opgenomen in het “Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik”.

Waar gaat Richtlijn Single Use Plastics over?

Iedereen die kunststofproducten voor eenmalig gebruik produceert of in omloop brengt krijgt te maken met de EU Richtlijn Single Use Plastics. Het besluit heeft logischerwijs betrekking op kunststofproducten die voor eenmalig gebruik zijn ontworpen. Maar de SUP-richtlijnen gaan verder dan enkel producten die volledig uit kunststof bestaan, het heeft ook betrekking op producten die slechts gedeeltelijk van kunststof zijn gemaakt.

Consequenties Nederlandse horeca

Omdat de horeca veel Single Use Plastics in omloop brengt, zullen veel horecaondernemers hier de gevolgen van ondervinden. Heb jij de consequenties al inzichtelijk, en weet je welke strategie je het beste kan voeren?

Kunststofproducten voor eenmalig gebruik mogen vanaf 3 juli niet meer verkocht worden. Maar eenmalige kunststof voedsel- en drankverpakkingen waar je direct uit kan eten of drinken mogen ook niet meer gratis worden weggegeven. Denk hierbij aan koffiebekers, soepkommen, saladeschaaltjes, enzovoorts. Het idee is dat jouw klant hier een extra vergoeding voor moet geven, net zoals het aanschaffen van plastic tasjes in de winkels. Een ministeriële regeling moet hier nog verder invulling aan geven. Volgens Partners for Innovation zal deze regel pas op zijn vroegst in 2023 in werking treden.

Markering

Vanaf 3 juli 2021 is het raadzaam om op te letten wanneer je nieuwe leveringen van SUP-producten ontvangt. Vanaf dan moet er op papieren en kartonnen drinkbekers met kunststof filters duidelijk worden aangegeven hoe de gebruiker het product moet afdanken, dat het product kunststof bevat en wat de negatieve effecten van kunststofafval in het milieu zijn.

Het is belangrijk dat je als bedrijf jouw klanten duidelijk informeert én dat je de vermindering van Single Use Plastics kunt aantonen. Wil je meer informatie over het SUP-richtlijnen Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op het Ontwerpbesluit zoals op 25 juni 2020 gepubliceerd. De richtlijnen gelden voor meer producten dan in dit artikel omschreven is.
De definitieve regelgeving kan nog veranderen en de lidstaten kunnen de SUP-regeling anders implementeren.