Als ondernemer in de foodsector is de Europese Richtlijn Single Use Plastics je vast niet ontgaan. Het doel van de richtlijn is om kunststof zwerfafval met (name in de zee) te reduceren. Om dit te realiseren richt het besluit zich op producten die voor eenmalig gebruik zijn ontworpen en geheel of gedeeltelijk uit kunststof bestaan. Sommige van deze kunststofproducten worden verboden, anderen mogen niet meer gratis verstrekt worden en op sommige producten moet een speciale markering komen. Verwarrend toch? Dat vinden wij wel! Daarom hebben we de roadmap: Single Use Plastics voor je opgesteld waarin we jou precies vertellen welke regels vanaf welk moment ingaan.

Single Use Plastics roadmap

3 juli 2021

Verboden
Onderstaande kunststofproducten voor eenmalig gebruik mogen vanaf 3 juli niet meer verkocht worden:

 • Bestek (messen, vorken en lepels)
 • Eetstokjes, sporks en andere kunststof alternatieven voor eenmalige gebruik
 • Borden
 • Roerstaafjes voor dranken
 • Rietjes (behalve als medisch hulpmiddel)
 • Voedsel- en drankverpakkingen van EPS (piepschuim) waar direct uit gegeten of gedronken kan worden zoals koffiebekers en hamburgerbakjes
 • Alle producten van oxo-degradeerbare kunststoffen. Dat zijn kunststoffen die afbreken in kleine deeltjes onder invloed van zuurstof.

Markering
Vanaf 3 juli 2021 is het slim om op te letten wanneer je nieuwe leveringen van SUP-producten ontvangt. Vanaf dan moet er op papieren en kartonnen drinkbekers met kunststof filters duidelijk worden aangegeven hoe de gebruiker het product moet afdanken, dat het product kunststof bevat en wat de negatieve effecten van kunststofafval in het milieu zijn.

Het plastic tasjes principe
Eenmalige kunststof voedsel- en drankverpakkingen waar je direct uit kan eten of drinken mag je niet meer gratis weggeven. Dit zijn producten zoals: koffiebekers, soepkommen, saladeschaaltjes, enzovoorts. Het idee is dat jouw klant hier een extra vergoeding voor moet geven, net zoals men nu een extra vergoeding geeft voor het aanschaffen van plastic tasjes in de winkel. Een ministeriële regeling moet hier nog verder invulling aan geven. Volgens Partners for Innovation zal deze regel pas op zijn vroegst in 2023 in werking treden.

1 januari 2023

Aantoonbare reductie
In 2026 moet er een duidelijke vermindering van het gebruik van eenmalige voedselverpakkingen en bekers worden aangetoond ten opzichte van 2022. Het reductiepercentage moet nog worden vastgesteld. De producent/importeur levert per 1 januari 2023, volgens een nader te bepalen format, gegevens aan over de hoeveelheid op de markt gebrachte kunststof verpakkingen voor eenmalig gebruik.

5 januari 2023

Producentenverantwoordelijkheid

In 2023 worden er voor een aantal eenmalige kunststof verpakkingen een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)* ingevoerd. UPV staat op dit moment al voor consumentenverpakkingen. Het komt erop neer dat een onderneming die deze eenmalige kunststof verpakkingen op de markt brengt, ook de extra kosten moeten dekken van het opruimen van zwerfafval. Daarnaast moet de producent ook een specifieke bewustmakingscampagne opzetten over herbruikbare alternatieven voor de verpakkingen en de effecten van zwerfafval.

UPV geldt voor:

 • Eenpersoons voedselverpakkingen, zoals saladeschaaltjes en hamburgerbakjes
 • Zakjes en wikkels waar direct uit gegeten kan worden, bijvoorbeeld wikkels van snoeprepen
 • Drankverpakkingen van maximaal 3 liter
 • Drinkbekers
 • Lichte kunststof draagtassen


*Op 5 januari 2023 treedt ook een UPV voor kunststof tabak filters in werking. Het doel is het hetzelfde maar ze wordt ondergebracht in een aparte regeling.

3 juli 2024

Producteisen kunststof flessen en bekers
Vanaf 3 juli 2024 is het verplicht om eenmalige kunststof drankverpakkingen van maximaal 3 liter zo te ontwerpen dat de deksel aan de verpakking vast blijft zitten tijdens het gebruik. Dat geldt ook voor bekers met een deksel.

31 december 2024

UPV vochtige doekjes, ballonnen en visnetten
Vanaf 31 december 2024 treedt de UPV (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) voor kunststof producten in de visserij inwerking. Naast het dekken van kosten voor het opruimen van zwerfafval en informatiecampagnes worden producenten ook verantwoordelijk voor de inzameling van een jaarlijks oplopend minimum percentage afval van deze producten. Vanaf dan geldt het UPV ook voor vochtige kunststof doekjes (voor hygiëne en huishoudelijk gebruik) en ballonnen tegen dezelfde voorwaarden.

2025 en 2030

Recyclaatgebruik PET-flessen
Vanaf 2025 moeten PET-flessen gemiddeld tenminste 25% gerecycled kunststof bevatten, vanaf 2030 wordt dit verhoogd tot 30%. Producenten mogen samenwerken om dit gemiddelde gezamenlijk te bereiken. Daarnaast moeten in 2025 minimaal 77% van alle plastic drinkflessen tot 3 liter te worden ingezameld. Vanaf 2029 moet dat minimaal 90% zijn.

Single Use Plastic highlights

 1. Vanaf 2021 moeten lidstaten zorgen voor minder gebruik van plastic on-the go verpakkingen (zoals drinkbekers en voedselcontainers).
 2. 2021 komt er een verbod op bepaalde plastic wegwerpproducten. Zoals: plastic bordjes, plastic bestek, plastic roerstaafjes en rietjes.
 3. Vanaf 2021 komt er een voorschrift op hygiëneproducten, tabaksproducten en drinkbekers. Hierop staat bij welk afval dit hoort (hoe af te danken). Ook staat er informatie op over de kunststoffen in het product en welke gevolgen dit heeft op het milieu.
 4. Vanaf 2024 moeten doppen en deksels vastzitten aan plastic flessen en drankverpakkingen. Zo worden ze automatisch ingeleverd voor recycling.
 5. Vanaf 2025 moeten PET-flessen voor minstens 25% uit gerecyclede kunststoffen bestaan. In 2030 moet dit minstens 30% zijn.
 6. In 2025 moet minimaal 77% van alle plastic drinkflessen tot 3 liter worden ingezameld. In 2029 moet dit minimaal 90% zijn.
 7. Producenten worden verantwoordelijk voor (zwerf)afval van een aantal van hun producten. Dit gaat over o.a. dranken voedselverpakkingen, drinkbekers, enzovoorts. Producenten moeten onder meer zorgen voor de inzameling, het vervoer en de verwerking van die plastic producten. En bewustwordingscampagnes creëren voor de consument.

Wil je meer informatie over het SUP-richtlijnen Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Bovenstaande informatie is gebaseerd op het Ontwerpbesluit zoals op 25 juni 2020 gepubliceerd. De richtlijnen gelden voor meer producten dan in dit artikel omschreven is.
De definitieve regelgeving kan nog veranderen en de lidstaten kunnen de SUP-regeling anders implementeren.